Anh Zhou (Trung Quốc) vô tình bắt gặp con nhỏ ở bệnh viện, khi áp giải nghi phạm đến đây lấy máu xét nghiệm.